• İnşaat sektöründe yarım asrı aşan tecrübe!
  • bilgi@sisikler.com.tr
Feneryolu Mah.

Bağdat Çıkmazı Sok. No:1 Kat:2

0216 337 26 02

0216 337 54 64

Şişikler İnşaat 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03.09.2020 tarihinde saat 15.00’de Feneryolu Mah.Bayrak Çıkmazı Sok.No:1 Kat:2 Kadıköy-İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda çağrılı olarak
yapılacaktır.

Hissedarlarımıza önemle duyurulur.

Gündem Maddeleri:

1-Açılış ve Divan heyetinin teşekkülü.

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki
verilmesi.

3-2019 dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının okunması,görüşülmesi ve
onaya sunulması.

4-2019 hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun
okunması,görüşülmesi ve onaya sunulması.

5-2019 yılı hesap dönemine ait denetçi raporunun okunması,görüşülmesi ve
onaya sunulması.

6-Yönetim kurulunun ibrası hususunda oylama.

7-Denetçinin ibrası hususunda oylama.

8-Yönetim kurulu üyelerine TTK.nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı iş ve
işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına
sunulması.

9-Dilek ve temenniler.

Did You Like This Post? Share it :